Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Oficyna Wydawnicza Impuls." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju : pedagogiczna baśń o rywalizacji / Joanna Danilewska
Autorzy:
Danilewska, Joanna
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny : (na podstawie założeń i efektów wdrażania pilotażu programu rządowego 2005-2007)
Autorzy:
Serafin, Teresa
Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Proste myśli, trudne słowa : z perspektywy socjopedagogicznej o wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną w literaturze pięknej
Autorzy:
Wlazło, Marcin
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie : życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości
Autorzy:
Orzelska, Julita
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
(Po)nowoczesny podmiot w doświadczeniu spotkania : antropologiczne aspekty pedagogiki spotkania
Autorzy:
Ryk, Andrzej
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O nową integrację wychowania : ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna a wychowanie
Autorzy:
Francuz, Grzegorz
Rok wydania:
1999
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Stres w pracy kuratora sądowego : studium teoretyczno-empiryczne
Autorzy:
Wirkus, Łukasz
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej : (w świetle badań eksperymentalnych)
Autorzy:
Stańczak, Irena
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne determinanty osiągnięć szkolnych uczniów w gminach wiejskich
Autorzy:
Ostrach, Zbigniew
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Kraków : Impuls ; Radom : Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika medialna : aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne
Autorzy:
Huk, Tomasz
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Kraków ; Katowice : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Autorzy:
Parys, Katarzyna
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej
Autorzy:
Gajdzica, Zenon
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych : badania porównawcze polsko-amerykańskie
Autorzy:
Muchacki, Mateusz
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja
Autorzy:
Chrzanowska, Iwona
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa
Autorzy:
Zasępa, Ewa
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela
Autorzy:
Bielski, Janusz
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Radosne przedszkole : tematy kompleksowe : zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok
Autorzy:
Niewola, Dorota
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Jesteśmy aktorami : scenariusze teatrzyków dziecięcych
Autorzy:
Niewola, Dorota
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kraków : Impuls
Zawiera:
Królewna Śnieżka i krasnoludki
Piotruś Pan i Syrenki
Kopciuszek
Jaś i Małgosia
Śpiąca królewna
O gwiazdce, która spadła z nieba
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychologia roztargnienia : koncepcja, badanie i diagnoza, symptomy, radzenie sobie - praktyka
Autorzy:
Studenski, Ryszard
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów
Autorzy:
Budniak, Alina
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego
Autorzy:
Frania, Monika
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych
Autorzy:
Grzyb, Barbara
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej
Autorzy:
Toroń, Barbara
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej : między tradycją a ponowoczesnością
Autorzy:
Smyła, Joanna
Rok wydania:
2022
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej : scenariusze zajęć
Autorzy:
Dawid, Dorota
Rok wydania:
2004
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogika wrażliwa na resilience : studium teoretyczno-empiryczne
Autorzy:
Konaszewski, Karol
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi
Autorzy:
Kapłon, Małgorzata
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Pedagogiczna kategoria błędu : teoretyczne konteksty - praktyczne inspiracje dla edukacji wczesnoszkolnej
Autorzy:
Kopaczyńska, Iwona
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Niewidzialne środowisko : pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania : o miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce
Autorzy:
Witkowski, Lech (1951- )
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline
Autorzy:
Huk, Tomasz
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uznanie dorosłości człowieka z niepełnosprawnością : studium socjopedagogiczne narracji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym
Autorzy:
Myśliwczyk, Iwona
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O doświadczaniu szkoły : studium fenomenograficzne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów
Autorzy:
Martyniuk, Wiesława
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Skrypty, opowieści i narracje w perspektywie pedagogicznej : ku świadomości wychowania
Autorzy:
Karkowska, Magda
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym
Autorzy:
Juroszek, Weronika
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Między linearnością a klikaniem : o społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się
Autorzy:
Klichowski, Michał
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany w warunkach placówki resocjalizacyjnej
Autorzy:
Kupiec, Hubert
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów
Autorzy:
Budniak, Alina
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
Autorzy:
Kranc, Michał
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Kraków : Impuls
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
Autorzy:
Glej, Sandra
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne
Autorzy:
Urbanek, Arkadiusz
Rok wydania:
2018
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz