Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł:
Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 4, Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce - zarys specyfiki problemu
Autorzy:
Zajadacz, Alina (1972- )
Rok wydania:
2010
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczyciel-wychowawca (nie)wspierający ucznia : o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych
Autorzy:
Piorunek, Magdalena
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Poznań : UAM Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poeta - nauczyciel(ka) - dziecko : twórczość dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy w zmieniającej się rzeczywistości przedszkolnej
Autorzy:
Kuszak, Kinga
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacyjne konteksty psychologii pozytywnej : studium teoretyczno-empiryczne
Autorzy:
Juńczyk, Tomasz
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji
Autorzy:
Pawełek, Katarzyna
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
O związku edukacji z rodziną : społeczne konteksty i jednostkowe biografie
Autorzy:
Segiet, Waldemar
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych
Autorzy:
Topol, Paweł
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko u progu edukacji przedmiotowej : studium teoretyczno-empiryczne
Autorzy:
Michalak, Renata
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Poakcesyjne migracje zarobkowe : kontekst teoretyczno-empiryczny : wsparcie społeczne
Autorzy:
Kozielska, Joanna
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kształcenie zdalne : zmiany w polskiej edukacji po pierwszej dekadzie XXI w.
Autorzy:
Przybyła, Mariusz
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rzecznictwo wybranych problemów społecznych z perspektywy socjologicznej
Autorzy:
Necel, Ryszard
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej
Autorzy:
Kozielska, Joanna
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Poznań : UAM Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Być dziewczyną - być chłopakiem i przetrwać : płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży
Autorzy:
Chmura-Rutkowska, Iwona
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Tożsamość w podróży : wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki
Autorzy:
Mamzer, Hanna (1973- )
Rok wydania:
2003
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym nieletnich w zakładzie poprawczym : refleksje z obserwacji uczestniczącej = Counteracting aggressive behavior of minors in a correctional facility : reflections from participant observation
Autorzy:
Rondalska, Dorota
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Rok wydania:
2022
Szukaj w:
Agresywność nieletnich : fenomen, etiologia, profilaktyka, s. 91-108
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i przemocy w systemie postępowania z nieletnimi w świetle formalnoprawnych uwarunkowań = Counteracting the phenomena of aggression and violence in the processing of juveniles in the light of formal and legal conditions
Autorzy:
Jadach, Katarzyna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Rok wydania:
2022
Szukaj w:
Agresywność nieletnich : fenomen, etiologia, profilaktyka, s. 51-90
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników : studium teoretyczno-empiryczne
Autorzy:
Peret-Drążewska, Paulina
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka
Autorzy:
Krauze-Sikorska, Hanna
Rok wydania:
2006
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Programy oparte na społeczności lokalnej w profilaktyce agresji i przemocy wśród nieletnich = Community-based programs for the prevention of aggression and violence among juveniles
Autorzy:
Sadowska, Magdalena (pedagogika)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Rok wydania:
2022
Szukaj w:
Agresywność nieletnich : fenomen, etiologia, profilaktyka, s. 109-124
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Świat powieści José Saramago
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zawodowe i osobiste wymiary rozwoju człowieka : perspektywa psychopedagogiczna
Rok wydania:
2019
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Problemy współczesnego dziecka : wybrane aspekty
Rok wydania:
2014
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kultura, edukacja, technologia kształcenia : konteksty nowomedialne
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Grupy zróżnicowane w edukacji z perspektywy pedagogiki i pedagogiki specjalnej
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna : praca zbiorowa
Rok wydania:
1996
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Liczby w cyfrowym świecie : rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka
Rok wydania:
2021
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych
Rok wydania:
2015
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wiedza i jej problemy
Rok wydania:
1986
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów jako zasób profilaktyki zachowań agresywnych i przemocowych wśród osób nieletnich = Development of conflict resolution skills as a resource for the prevention of aggressive and violent behavior among juveniles
Autorzy:
Nymś-Górna, Agnieszka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Rok wydania:
2022
Szukaj w:
Agresywność nieletnich : fenomen, etiologia, profilaktyka, s. 125-135
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł:
Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej
Rok wydania:
2013
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły
Rok wydania:
2017
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Arteterapia w sztuce i edukacji : praktyka oddziaływań arteterapeutycznych z zastosowaniem kreacji plastycznej
Autorzy:
Józefowski, Eugeniusz (1956- )
Rok wydania:
2012
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Nauczanie i uczenie się w sieci : kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym
Autorzy:
Barabasz, Grażyna
Rok wydania:
2016
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Czy upadek demokracji? : wymiar praktyczny : praca zbiorowa
Rok wydania:
2007
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy
Rok wydania:
2020
Wydawca:
Poznań : UAM Wydawnictwo Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej
Rok wydania:
2011
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej : wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego : [skrypt dla studentów pedagogiki - kierunek Wychowanie przedszkolne i Nauczanie początkowe]
Autorzy:
Brzezińska, Anna (1949- )
Burtowy, Maria
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Rok wydania:
1985
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zagadnienia pracy ludzkiej
Rok wydania:
1984
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Metodyka ćwiczeń i ich funkcje w procesie nauczania na studiach zaocznych : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 maja 1971 r. : praca zbiorowa
Rok wydania:
1972
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz